Ostoskorisi on tässä!

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ß

Rekisterinpitäjä
Nimi: Oy Suomen Datalinja Ab
Yhteystiedot: PL 753, 20101 Turku

Rekisterin nimi
Puhelinkauppa.com asiakasrekisteri.

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen ylläpito asiakkaiden palvelua, palvelun kehittämistä ja asiakassuhteiden hoitamista varten.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite- ja muut yhteystiedot, IP-osoite, tilaushistoria, kellonajat sekä vapaaehtoisesti annettavina tietoina erilaisten asiakastarpeiden selvittämiseen pyydettyjä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot. Tilausvahvistuksessa automaattisesti tallennettava IP-osoite. Messu- ja asiakaskyselyt. Verkkopalvelun kävijän pelkän sivulatauksen yhteydessä (ilman nimenomaista rekisteröitymistä) tallentuvista IP-osoitteista ja kellonajoista ei ylläpidetä henkilötietolain tarkoittamaa rekisteriä.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sekä manuaalinen aineisto, että atk:lle tallennetut tiedot on suojattu yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

Back To Infosivu